Kerajaan Mataram; Wangsa Sanjaya dan Syailendra
Published :

K

Erajaan yang berdiri pada abad ke-8 di tanah Jawa dengan bercorakkan Hindu-Budha ini memang berdiri dengan dua wangsa (keluarga) wangsa Sanjaya adalah Raja Sanjaya yang menggantikan Raja Sanna. Setelah Raja Sanjaya wafat kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno dipegang oleh Dapunta Syailendra, pendiri wangsa Syailendra.

Sejak itulah muncul kekuasaan dua dinasti yang lebih mencolok di Mataram. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732, sedangkan Dinasti Syailendra yang bercorak Budha Mahayana didirikan oleh Bahanu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkembang dengan damai.